dinex Customer_letter_DPF_SW_VDL.pdf (691 KB)

För dieselpartikelfilter
Våra dieselpartikelfilter är:
• Direkt utbytbara med OE-produkter
• Testade vid Dinex Test Center
• Tillverkade enligt OE-teknik – jämförbar PGM-laddning
• Högre sotbelastningskapacitet, PGM och längre livslängd
jämfört med regenererat dieselpartikelfilter