Personal:

Göran Andersson
VD / Managing Director

031-228101 / 0725-011755
förnamn.efternamn@vdlparts.se

Per Warg
Försäljning, Produkt och Inköpschef / Sales, Products and Purchase Manager
031-228105 / 0725-011756
förnamn.efternamn@vdlparts.se
Patrik Thygesson
Utesäljare Teknisk support, Diagnos / Sales representative Technical support, Diagnostics
0725-011027
förnamn.efternamn@vdlparts.se

Morgan Andersson
Försäljning, Produktchef / Sales and Product manager

031-228102 / 0725-011796
förnamn.efternamn@vdlparts.se

Henrik Olsson
Utesäljare Teknisk support, Diagnos / Sales representative Technical support, Diagnostics
031-228103 / 0725-011958
förnamn.efternamn@vdlparts.se

Kim Daggert
Försäljning, Produktchef / Sales & Product manager

031-228104 / 0725-011949
förnamn.efternamn@vdlparts.se

Karin Andersson
Driftsansvarig / Operation manager

031-228100 / 0730-877447
förnamn.efternamn@vdlparts.se

Sebastian Warvsten
Lager / Warehouse

0725-022041
förnamn.efternamn@vdlparts.se

Petra Alperud
Ekonomi / Financial

031-228106
förnamn.efternamn@vdlparts.se